1.

بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 51-74
ابراهیم رجب پور؛ سعید شاکری

2.

شیوه بهره‌گیری از چهارچوب اصلاح شده روایتگری برای استفاده از تجارب بدیع در یادگیری سازمانی

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 7-34
محمدعلی سرلک؛ محمد موسوی؛ حسن عابد‌جعفری؛ محمدحسین مقدسان

3.

یادگیری در آشوب

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 153-170
فرزاد سلطانیه؛ بیژن عبداللهی