1.

ارزیابی تأثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 61-95
مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی

2.

اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 237-276
هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی

3.

اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 89-106
مرتضی سلطانی؛ محمدابراهیم راعی عزآبادی

4.

بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 45-66
محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا

5.

بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 117-141
علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ سید محمدهادی سبحانیان

6.

چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 41-65
محمدنقی نظرپور؛ سیدضیاءالدین کیاءالحسینی؛ میثم حقیقی

7.

طراحی اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت در بازار سرمایه ایران با رویکرد مالی اسلامی

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 307-331
حامد تاجمیر ریاحی

8.

عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 145-168
مصطفی کاظمی نجف آبادی