1.

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 83-93
نیلوفر میکائیلی؛ مهدی کلهرنیا گلکار

2.

نقش مذهب در کاهش وسواس

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 27-48
نیلوفر میکائیلی؛ مهدی کلهرنیا گلکار؛ سعید رجبی