1.

بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 177-203
محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ حلیمه اخلاقی

2.

رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 87-102
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا

3.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 7-29
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان

4.

مدل رضایت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی مرزهای خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402
حکیمه غفاری اصل گنجینه کتاب؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی؛ سهراب عبدی زرین

5.

مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403
فاطمه راشدی فر؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی

6.

هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 99-117
جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی