نویسنده = مسعود جان‌بزرگی
تعداد مقالات: 18

1

اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی»

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-168
مرتضی روحانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ حسن احدی؛ محمدرضا بلیاد

2

اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-152
فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی

3

ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-70
مسعود جان‌بزرگی؛ حسین فاکر؛ امین جان‌بزرگی

4

الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-86
حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی

5

الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-31
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

6

بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-134
حسن انصاری؛ مسعود جان‌بزرگی

7

پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-69
زهرا کاویانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ داود تقوایی

8

ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-26
مسعود جان‌بزرگی؛ فاطمه دائمی

9

رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-77
محمد ثناگویی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علیرضا مهدویان

10

رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-150
محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی

11

رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24
زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی

12

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-105
مسعود جان‌بزرگی

13

کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-38
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

14

مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-190
مسعود جان‌بزرگی؛ محبوبه داستانی

15

معنای زندگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-58
محمدصادق شجاعی؛ سید محمد غروی؛ مسعود جان‌بزرگی

16

معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-115
سارا صنعت‌نگار؛ هادی بهرامی احسان؛ احمدرضا اخوت؛ مسعود جان‌بزرگی

17

نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-61
مرتضی برزگر بفروئی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ بهشته نیوشا

18

وضعیت تجربی درمانگری شناختی ـ رفتاری: یک مطالعه‌ی مروری روی فراتحلیل‌گری‌ها

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1387، صفحه 7-45
مسعود جان‌بزرگیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.