1.

بررسی تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌های رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 67-94
محمدجواد توکلی

2.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 89-119
محمدجواد توکلی

3.

تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120
سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی